Liikenteessä

KOONNUT Martti Merilinna | Liikenteessa@tekniikanmaailma.fi

Liikenteessä

KOONNUT Martti Merilinna | Liikenteessa@tekniikanmaailma.fi

KUKA SAA PYSTYTTÄÄ?

Liikennemerkin vahingoittaminen, peittäminen, poistaminen, siirtäminen tai muuttaminen on rangaistava teko. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei myöskään saa asettaa merkkiä tai muuta laitetta, jota joku voi erheellisesti luulla liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi tai joka voi heikentää virallisen liikennemerki…