Värillä merkitystä tunnelivaloissa

valaisintekniikka Nykyvaatimukset korostavat tunnelivalaistuksen monipuolista säätömahdollisuutta. Valaistuksen ohjearvot riippuvat ulkona vallitsevasta valoisuudesta ja liikenteen nopeudesta.

Autotunneleiden …