Rakennusalan laadunvalvonta

Rakennusalan laadunvalvonta

Millintarkkaa betonisyyniä

Betonin kestävyysongelmat piinaavat rakennusalaa. Niiden ehkäisyssä auttaa, jos laatua valvotaan työmaalta kerätyillä betoninäytteillä. Seurasimme Tripla-työmaalta otetun näytteen matkaa ja tutkimuksen eri vaiheita.

Betonin laatua ja ominaisuuksia on tutkittu laboratoriokokein iät ja ajat. Ongelmia alkoi tulla siinä vaiheessa, kun näytteitä alettiin pari vuosikymmentä sitten ottaa betonin val…