Tiedeuutiset

Erkki Kauhanen | Tiedeuutiset@tekniikanmaailma.fi

Tiedeuutiset

Erkki Kauhanen | Tiedeuutiset@tekniikanmaailma.fi

DNA paljastaa veden asukkaat

Yksi merien kokonaisvaltaisen hoidon haasteista on lajien runsauksien mittaamiseen ja seurannan työläys ja kalleus. Se osataan, mutta se vaatii saalistilastojen pitkällistä keräämistä ja analyysiä sekä usein koepyyntejä ja näytteiden ottoa.

Nyt on kehitetty uusi menetelmä, jolla voidaan kartoittaa nopeasti ja vaivattomasti vedessä elävien lajien esiintym…