Liikenteessä

KOONNUT Martti Merilinna | Liikenteessa@tekniikanmaailma.fi

Liikenteessä

KOONNUT Martti Merilinna | Liikenteessa@tekniikanmaailma.fi

Kuka on väistämisvelvollinen?

Nykyisessä tieliikennelaissa ei määritellä risteystä.

Eduskunnassa olevassa tieliikennelakiesityksessä risteys sen sijaan määritellään. Se tarkoittaa ”samassa tasossa olevaa teiden risteämää, liittymää tai haarautumaa mukaan luettuna tällaisten risteämien, liittymien tai haarautumien muodostamat alueet”.

Kuulostaa ehkä viisaa…