Vedyllä voi siirtää puhdasta energiaa taivaalta tankkiin

Kohti vetytaloutta

Energia Fossiilisista polttoaineista luopuminen joko pakon edessä tai vapaaehtoisesti on tuonut vetytalouden utopia­ulottuvuudesta lähemmäs todellisuutta. Ensimmäisiä askeleita tällä matkalla on jo otettu liikenteen sektorilla.

Vety tarjoaa saasteettoman vaihto­ehdon, kun pyritään pois fossiilisista polttoaineista. Vedyn palaessa vapautuu energiaa, ja lopputuotteena syntyy vain vettä. Näin vetyä voi pitää tulevaisuuden polttoaineena.

Oikeammin polttoaineen sijaan pitäisi puhua energian kuljettajasta, sillä vetyä ei ole luonnostaan saatavilla, vaan sitä on valmistett…