Big Science: Millaista hyötyä?

Tiedelaitokset Kun halutaan katsoa erittäin kauas tai tutkia äärimmäisen pientä, tarvitaan järeitä laitteita. Edes suurvalloilla ole rahaa toteuttaa niitä yksin, vaan ne syntyvät kansainvälisenä yhteistyönä. Kyseessä ovat puhtaan tieteen ihanteiden lisäksi raha ja arvovalta.

Tutkimuskeskuksen rakentaminen on vuosia kestävä hanke, josta voi laskuttaa reippaasti, ja lisäksi tutkimuslaitteet vaativat hyvinkin eksoottisia teknisiä ratkaisuja. Tutkijat usuttavat laitteita suunniteltaessa insinöörit ulos mukavuusalueeltaan.

Perustutkimuksessa etsitään yhä tarkempia vastauksia isoihin kysymy…