Liikenteessä

KOONNUT Martti Merilinna | Liikenteessa@tekniikanmaailma.fi

Liikenteessä

KOONNUT Martti Merilinna | Liikenteessa@tekniikanmaailma.fi

Muutoksia luvassa

Uusi tieliikennelakimme astuu voimaan 1.6.2020. Siihen asti mennään nykyisen, jo 36 vuotta voimassa olleen lain mukaan.

Ennen uuden lain voimaan tulemista toteutetaan kansalaisille suunnattu tiedotuskampanja. On vaikea vielä sanoa, millainen.

Pelkästään netissä asiaa ei voida käsitellä, sillä vähintään puoli miljoonaa ihmistä elää sen ulkopuolella. He…