Pääkirjoitus

Huonoilla teillä

SUOMEN maanteistä on viime viikkoina puhuttu paljon. Valitettavasti keskustelussa pääosan sai tarmokkaan liikenneministerin ja Liikennevirastoa johtaneen pitkän linjan virkamiehen kädenvääntö. Virkamies hävisi.

Kynnyskysymykseksi nousivat tiehankkeiden määrärahoista puuttuvat 50–150 miljoonaa euroa. Kysymys oli lähinnä tiehankkeiden ajoituksesta, mutta yhtä kaikki, teihin ei rahaa näytä riittävän, oli kyse uusien teiden rakentamisesta tai vanhojen kunnossapidosta.

Henkilöliikenteestä maanteitä pitkin kulkee yli 90 prosenttia, tavaraliikenteestäkin 70 prosenttia. Tieliikenteestä kerätään verovaro…